İş Sağlığı Ve Güvenliği

İmka İnşaat "Sıfır Kaza Felsefesi" ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı İmka İnşaat için değerlidir.

İmka İnşaat çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak İmka İnşaat, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. İmka İnşaat, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.